My work


Dubbelklicka för större bilder.
Leva & Bo April 2013. Text Cecilia Grender, Foto Caroline Tengen.
_________________________________________________Leva & Bo Jan 2013. Text Cecilia Grender, Foto Peter Erladsson.
_________________________________________________

Leva & Bo Nov 2012 Text Cecilia Grender, Foto Caroline Tengen.
_________________________________________________

Femina Okt 2012 Text Cecilia Grender, Foto Caroline Tengen.
_________________________________________________

Femina Maj 2012 Text Cecilia Grender, Foto Caroline Tengen.